EKSERI U ŠARŽERU

Šaržirani ekseri se proizvode u traci (koturu) i međusobno se povezuju bakarisanom žicom. Naši ekseri mogu se koristiti u pneumatskim alatima najpoznatijih svetskih brendova: MAX, BOSTITCH, SENCO, BeA, HOLZHER, FASCO, BASSO i dr.
Šaržirani ekseri koriste se za zakivanje, drvenih paleta, oplata, sanduka, imaju veliku primenu građevinarstvu i u svim poslovima gde je potrebno efikasno i brzo izvršiti zakivanje drvenih elemenata.
Telo eksera može biti: glatko (smooth shank), rebrasto (ring shank) ili spiralno (screw shank).

TIP kg/1000pcs pcs/box Kg/box box/pallet kg/pallet
25/35 1.50 10800 16.20 45 729
25/40 1.60 10800 17.28 45 778
25/50 2.06 9000 18.54 45 834
25/55 2.33 9000 20.97 45 944
25/60 2.54 7200 18.29 45 823
25/65 2.68 7200 19.30 45 868
25/70 2.75 7200 19.80 45 891
28/40 2.09 9000 18.81 45 846
28/50 2.60 7500 19.50 45 878
28/60 3.10 6000 18.60 45 837
28/65 3.40 6000 20.40 45 918
28/70 3.55 6000 21.30 45 959
28/75 3.99 4500 17.96 45 808
28/80 4.25 4500 19.13 45 861
31/70 4.38 4800 21.02 45 946
31/80 5.03 3600 18.11 45 815
31/85 5.54 3600 19.94 45 897
31/90 5.60 3600 20.16 45 907
34/90 7.05 3600 25.38 45 1142

Odabrani proizvodi