ZAVRTNJI U ŠARŽERU

Zavrtnji u šaržeru za montažu gips-karton ploča (Drywall collated screws) su najnoviji proizvod firme SIK. Proizvode se na specijalnoj plastičnoj traci. Za zavrtanje ovih šrafova koriste se specijalne šrafilice koje imaju dodatak za korišćenje šrafova na plastičnoj traci. Postoji mogućnost da se na električne šrafilice montira dodatak koji omogućava koriščenje zavrtanja u traci. SIK je obezbedio dodatke i adaptere ya više poznatih vrsta električnih profesionalnih šrafilica (HITATCHI, DeWALT, MAKITA). Zavisno od materijala u koji se vrši montaža gips-karton ploča, zavrtnji mogu biti:

  • -Sa finim navojem i ojačanim vrhom ( za montažu na nosačima od lima do 1mm debljine)
  • -Sa širokim navojem (za montažu na drvenu konstrukciju)
  • -Samourezujući (za montažu na debelozidne kutijaste cevi preko 2 mm debljine)

Odabrani proizvodi